Pesos libres

  • Pesos libres comúns

    Pesos libres comúns

    En xeral, o adestramento con pesas libre é máis axeitado para persoas con experiencia.En comparación cos outros, os pesos libres tenden a centrarse máis na participación total do corpo, os requisitos máis altos de forza do núcleo e os plans de adestramento máis flexibles e flexibles.Esta colección ofrece un total de 16 pesos libres para escoller.